УСТНИ ПРЕВОДИ

Извършваме консекутивни и симултантни преводи

Цени устни преводи

 • Устен превод: Извършваме  и устни преводи, както
 • Консекутивни (последователни)

преводи при изповядване на сделки пред нотариуси, при семенари, конференции, бизнес преговори и други мероприятия, така  и

 • Симултантни(синхронни) преводи от кабина в момента на говоренето.Извършва се от екип от преводачи.

Цените на устните преводи се формират на база час, като всеки започнат астрономически час се заплаща като цял, или ден при продължителност на ангажимента до 8 чàса и на база на критериите за оценка на превеждания материал, като език и терминологична натовареност!

*Заявките за устни преводи е желателно да се подават поне 3 дни преди съответното събитие.

Посочените цени са без ДДС!

 • Английски
 • Испански
 • Италиански
 • Немски
 • Руски
 • Френски

Консекутивен превод 80 – 90 лв./час

Симултантен превод – по договаряне.

 • Гръцки
 • Македонски
 • Полски
 • Португалски
 • Румънски
 • Словашки
 • Сръбски
 • Турски
 • Украински
 • Унгарски
 • Хърватски
 • Чешки
 • Словенски
 • Литовски

Консекутивен превод 120-140 лв/час

Симултантен превод – по договаряне.

 • Албански
 • Арабски
 • Датски
 • Норвежки
 • Шведски
 • Фински
 • Иврит

Консекутивен превод – по договаряне.

Симултантен превод – по договаряне.

 • Китайски
 • Корейски
 • Фарси
 • Японски

Консекутивен превод – по договаряне.

Симултантен превод – по договаряне.

I-ва група езици
 • Английски
 • Испански
 • Италиански
 • Немски
 • Руски
 • Френски

Консекутивен превод 80 – 90 лв./час

Симултантен превод – по договаряне.

II-ра група езици
 • Гръцки
 • Македонски
 • Полски
 • Португалски
 • Румънски
 • Словашки
 • Сръбски
 • Турски
 • Украински
 • Унгарски
 • Хърватски
 • Чешки
 • Словенски
 • Литовски

Консекутивен превод 120-140 лв/час

Симултантен превод – по договаряне.

III-та група езици
 • Албански
 • Арабски
 • Датски
 • Норвежки
 • Шведски
 • Фински
 • Иврит

Консекутивен превод – по договаряне.

Симултантен превод – по договаряне.

IV-та група езици
 • Китайски
 • Корейски
 • Фарси
 • Японски

Консекутивен превод – по договаряне.

Симултантен превод – по договаряне.

ЗА ПОРЪЧКИ И ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН

Меню