ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Писмените преводи са основна част от нашата дейност. Те се извършват от квалифицирани преводачи, с гарантирано качество на работа  и бързи срокове на изпълнение.

Писмени преводи

Извършваме писмени преводи от/на:

 • Английски, Френски, Немски, Италиански, Испански, Руски, Гръцки, Турски, Румънски, Молдовски, Полски, Нидерландски, Словашки, Чешки, Словенски, Сръбски, Македонски, Хърватски, Украински, Унгарски, Португалски, Литовски, Латвийски, Арабски, Албански, Грузински, Арменски, Фински, Иврит, Датски, Норвежки, Шведски, Фарси, Казахски, Китайски, Корейски, Виетнамски, Японски.,
 • Като се има предвид нарасналото търсене на двуезични комуникации, Виана продължава да търси необходимите инструменти, чрез които да предостави на своите клиенти най-добрите услуги на пазара. Водени от този принцип към момента предлагаме директен писмен превод на редица двойки езици.

Цени: Цените  се определят на базата на ясни и точни критерии, с които клиента се запознава при заявяване на поръчката!

Цените на писмени преводи:

Цените на писмените преводи  са  в лева за 1 преводна страница -1800 символа, включително и интервалите от готовия превод, а не от оригинала. Те се определят в зависимост от езика, срока, вида на документа, терминология и степен на трудност на текста.

Преводите се извършват във следните срокове:

Обикновена поръчка – от 3 до 5 работни дни от потвърждаване на поръчката.

Бърза поръчка – 2 работни дни от потвърждаване на поръчката.

Експресна поръчка – от 2 до 24 часа от потвърждаване на поръчка и в  зависимост от броя на преводните страници.

Цените подлежат на завишение с 10% при превод на ръкописни и нечетливи текстове, както и документи , предоставени в ppt формат!

 

Редакция на превод – 50 % от цената за превод според нивото на превода.

 • Английски
 • Испански
 • Италиански
 • Немски
 • Руски
 • Френски

Ориентировъчни цени:

Обикновена поръчка – 14-18   лева

Бърза поръчка – 21-25 лева

Експресна поръчка – 28-32 лева

 • Гръцки
 • Македонски
 • Полски
 • Португалски
 • Румънски
 • Словашки
 • Сръбски
 • Турски
 • Украински
 • Унгарски
 • Хърватски
 • Чешки
 • Словенски
 • Нидерландски

Ориентировъчни цени:

Обикновена поръчка – 21-26 лева

Бърза поръчка – 28-34 лева

Експресна поръчка – 40-49 лева

 • Албански
 • Арабски
 • Датски
 • Норвежки
 • Шведски
 • Латвийски
 • Литовски

Обикновена поръчка – 28-32 лева

Бърза поръчка – 40-48 лева

*Забележка: Поради спецификата на езика,  при  превод на документи от/на  арабски език 1 преводна страница е равна на 1400 символа, включително и интервалите от готовия превод.

Експресна поръчка – 56-67 лева

 • Азерски /Азербайджански/
 • Арменски
 • Иврит
 • Казахски
 • Грузински
 • Фарси

Ориентировъчни цени:

Обикновена поръчка – 45-55 лева

Бърза поръчка – 62-74 лева

Експресна поръчка – 80-93 лева

 • Китайски
 • Корейски
 • Японски
 • Виетнамски
 • Фински

 *Забележка: Поради спецификата на езика,  при превод на документи от/на  китайски и корейски език 1 преводна страница е равна на 900 символа, включително и интервалите от готовия превод.

При превод на документи от/на  японски език 1 преводна страница е равна на 400 символа, включително и интервалите от готовия превод.

Ориентировъчни цени:

Обикновена поръчка – 60-80 лева

Бърза поръчка – 80-100 лева

Експресна поръчка – 108-122 лева

I-ва група езици
 • Английски
 • Испански
 • Италиански
 • Немски
 • Руски
 • Френски

Ориентировъчни цени:

Обикновена поръчка – 14-18   лева

Бърза поръчка – 21-25 лева

Експресна поръчка – 28-32 лева

II-ра група езици
 • Гръцки
 • Македонски
 • Полски
 • Португалски
 • Румънски
 • Словашки
 • Сръбски
 • Турски
 • Украински
 • Унгарски
 • Хърватски
 • Чешки
 • Словенски
 • Нидерландски

Ориентировъчни цени:

Обикновена поръчка – 21-26 лева

Бърза поръчка – 28-34 лева

Експресна поръчка – 40-49 лева

III-та група езици
 • Албански
 • Арабски
 • Датски
 • Норвежки
 • Шведски
 • Латвийски
 • Литовски

Обикновена поръчка – 28-32 лева

Бърза поръчка – 40-48 лева

*Забележка: Поради спецификата на езика,  при  превод на документи от/на  арабски език 1 преводна страница е равна на 1400 символа, включително и интервалите от готовия превод.

Експресна поръчка – 56-67 лева

IV-та група езици
 • Азерски /Азербайджански/
 • Арменски
 • Иврит
 • Казахски
 • Грузински
 • Фарси

Ориентировъчни цени:

Обикновена поръчка – 45-55 лева

Бърза поръчка – 62-74 лева

Експресна поръчка – 80-93 лева

V-та група езици
 • Китайски
 • Корейски
 • Японски
 • Виетнамски
 • Фински

 *Забележка: Поради спецификата на езика,  при превод на документи от/на  китайски и корейски език 1 преводна страница е равна на 900 символа, включително и интервалите от готовия превод.

При превод на документи от/на  японски език 1 преводна страница е равна на 400 символа, включително и интервалите от готовия превод.

Ориентировъчни цени:

Обикновена поръчка – 60-80 лева

Бърза поръчка – 80-100 лева

Експресна поръчка – 108-122 лева

ЗА ПОРЪЧКИ И ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН

Меню